SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói hài 270 tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…
Model: F300GR, F400GR, F500GR, F600GR Kích thước - size (mm): 300x300x10, 400x400x13, 500x500x14, 600x600x14 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc):…

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Ngói đuôi én

Kích thước - size (mm): Ngói đuôi én (M17): 270 x 140 x 12 Ngói đuôi én (M17b): 200 x…

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 22 tráng men màu vàng

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói hài 270 tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói âm dương

Thương hiệu: Gốm Đất Việt | Loại: Ngói
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 10 tráng men màu đen xám

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói 16

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

SẢN PHẨM MỚI

Model: F300GR, F400GR, F500GR, F600GR Kích thước - size (mm): 300x300x10, 400x400x13, 500x500x14, 600x600x14 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc):…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói nhân trang trí tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…
Model: F300GG, F400GG, F500GG, F600GG Kích thước - size (mm): 300x300x10, 400x400x13, 500x500x14, 600x600x14 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc):…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 22 tráng men màu xanh rêu

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…
Kích thước - Size (mm): WGSU240GE: 240 x 60 x9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,28 Số lượng sử…

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Ngói hài 150

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,45 Thời gian xuyên nước -…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 16 tráng men màu đen

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài ri 200

Kích thước - size (mm): 200 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,7 Thời gian xuyên nước -…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài cổ 220

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

SẢN PHẨM MỚI

NGÓI LỢP

Ngói 10

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói nóc 360

Kích thước - size (mm): 340 x 170 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,6 Thời gian xuyên nước…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

NGÓI LỢP

Ngói 22

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói 20

Kích thước - size (mm): 375 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,3 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 16

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 13

Kích thước - size (mm): 420 x 280 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 3,7 Thời gian xuyên nước…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay