Hiển thị 49–60 của 76 kết quả

Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Ngói hài 150

Kích thước - size (mm): 150 x 150 x 11 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,45 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài 270

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài cổ 220

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài ri 200

Kích thước - size (mm): 200 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,7 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài vuông

Kích thước - size (mm): 250 x 160 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói màn chữ thọ

Kích thước - size (mm): 190 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,8 Độ hút nước -…

NGÓI LỢP

Ngói nóc 360

Kích thước - size (mm): 340 x 170 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói vảy cá

Kích thước - size (mm): 260 x 160 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Ngói đuôi én

Kích thước - size (mm): Ngói đuôi én (M17): 270 x 140 x 12 Ngói đuôi én (M17b): 200 x…