Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

NGÓI LỢP

Ngói 10

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói 13

Kích thước - size (mm): 420 x 280 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 3,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 16

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 20

Kích thước - size (mm): 375 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,3 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 22

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói âm dương

Thương hiệu: Gốm Đất Việt | Loại: Ngói
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài 270

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài cổ 220

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài ri 200

Kích thước - size (mm): 200 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,7 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài vuông

Kích thước - size (mm): 250 x 160 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…