Hiển thị tất cả 7 kết quả

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói âm dương

Thương hiệu: Gốm Đất Việt | Loại: Ngói

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài 270

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài cổ 220

Kích thước - size (mm): 270 x 200 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,6 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài ri 200

Kích thước - size (mm): 200 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,7 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài vuông

Kích thước - size (mm): 250 x 160 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói màn chữ thọ

Kích thước - size (mm): 190 x 150 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,8 Độ hút nước -…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói vảy cá

Kích thước - size (mm): 260 x 160 x 12 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…