SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài vuông

Kích thước - size (mm): 250 x 160 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 22 tráng men màu xám

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 22 tráng men màu đen

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Gạch bậc thềm tráng men ghi

Model: S300GR, S400GR, S500GR Kích thước - size (mm): 300x300x10, 400x400x13, 500x500x14 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1.3, 2.1,…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 10 tráng men

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI TRANG TRÍ

Ngói hài vuông

Kích thước - size (mm): 250 x 160 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,1 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 16 tráng men màu xanh rêu

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - Size (mm): WGSU240GE: 240 x 60 x9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,28 Số lượng sử…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

SẢN PHẨM TRÁNG MEN

Gạch Cotto Men Đỏ

Model: F300GG, F400GG, F500GG, F600GG Kích thước - size (mm): 300x300x10, 400x400x13, 500x500x14, 600x600x14 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc):…

SẢN PHẨM MỚI

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 10 tráng men

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói 16 tráng men màu vàng

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…
Kích thước - Size (mm): WGS330R: 330 x 100 x 9 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 0,5 Số lượng sử dụng…

NGÓI LỢP

Ngói 16

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…
Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói 13

Kích thước - size (mm): 420 x 280 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 3,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói đuôi én tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói hài vuông tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI LỢP TRÁNG MEN

Ngói hài ri tráng men

Kích thước - size (mm): 250 x 150 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 1,0 Thời gian xuyên nước -…

NGÓI LỢP

Ngói 20

Kích thước - size (mm): 375 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,3 Thời gian xuyên nước…

SẢN PHẨM MỚI

NGÓI LỢP

Ngói 10

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 20 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 4,5 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói nóc 360

Kích thước - size (mm): 340 x 170 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,6 Thời gian xuyên nước…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…
Ngói lợp Euro Type tấm lớn là sản phẩm được sản xuất từ đất sét nung với công nghệ nghiền…

NGÓI LỢP

Ngói 22

Kích thước - size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu…

NGÓI LỢP

Ngói 20

Kích thước - size (mm): 375 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,3 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 16

Kích thước - size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước…

NGÓI LỢP

Ngói 13

Kích thước - size (mm): 420 x 280 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 3,7 Thời gian xuyên nước…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay